WIEŚCI Z POKŁADU – maj 2017

WIEŚCI Z POKŁADU

Comiesięczny Biuletyn Informacyjny Europejskich Rybaków o Niskim Wpływie na Środowisko

Biuletyn zawiera:

  • Najnowszy raport Europejskiejgo Trybunału Obrachunkowego potwierdza brak przejrzystości
    w alokacji możliwości połowowych
  • Członkowie LIFE z Finlandii, Francji, Danii oraz pracownicy LIFE ambasadorami europejskiego rybołówstwa małoskalowego podczas Slow Fish w Genui (Włochy)
  • Inne wydarzenia w UE
  • Wiadomości z organizacji
  • Witamy na pokladzie

Kliknij na link do biuletyn maj 2017