Polscy rybacy liderami w walce z sieciami-widmami

147 ton śmieci wyłowionych z Bałtyku:

Polska jako europejski lider w tematyce sieci widm

Warszawa, 16 stycznia 2018

Marcin Ruciński

Narzędzia połowowe zagubione na morzu oraz ich wpływ na środowisko morskie to przedmiot wielu badań i działań w kontekście globalnym. Jeden z najlepszych projektów w tym zakresie, „Czysty Bałtyk”, jest właśnie finalizowany w wodach przybrzeżnych Polski, łącznie z Zalewami, z zaangażowaniem ponad 500 rybaków małoskalowych.

Trzy organizacje członkowskie LIFE z Polski włączyły się w ten projekt o dużej skali, sfinansowany dzięki środkom Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, dostępnych Polsce w ramach „Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020”. Jesteśmy zadowoleni z fakt, że subsydia UE zostały wykorzystane na jednoznacznie pozytywny cel – poprawę stanu środowiska morskiego, w który operują polscy rybacy małoskalowi, co jest korzystne także dla innych użytkowników mórz.

Rybacy wyłowili łącznie nieco poniżej 147 ton odpadów. Przeważającym rodzajem wyławianych narzędzi połowowych były sieci stawne. Z morza wyławiano także sieci trałowe, żaki, takle i pułapki. W wyłowionych narzędziach połowowych, poza rybami znajdowano także inne organizmy morskie, w tym ptaki oraz omułki. W jednej z pułapek znaleziono uwięzioną, martwą fokę szarą. Poza narzędziami połowowymi rybacy wyławiali z morza także inne odpady, w tym bojki, styropiany, skrzynie, liny, opony, resztki stalowych elementów oraz inne drobne odpady typu rękawice, worki na śmieci.

W LIFE jesteśmy dumni, mogąc być częścią tego projektu i pragniemy podziękować wszystkim w niego zaangażowanym – rybakom i ich organizacjom, fundacji MARE (http://fundacjamare.pl) oraz administracji. Ale szczególnie ważne dla nas jest mocne zaangażowanie rybaków w działania projektu oraz ich poczucie współodpowiedzialności za stan środowiska morskiego, od którego zależy przyszłość zawodu rybaka.

Zobacz rybaków w działaniu poniżej !