WIEŚCI Z POKŁADU – Maj 2016

WIEŚCI Z POKŁADU

Comiesięczny Biuletyn Informacyjny Europejskich Rybaków o Niskim Wpływie na Środowisko

Biuletyn zawiera:

  • Komisja Europejska wydaje dokument Utworzenia Oceny Wpływu dla Wieloletniego Planu dla Morza Śródziemnego
  • LIFE uczestniczy w prezentacji projektu Sukces w siedzibie FAO
  • Inne wydarzenia w UE
  • Wiadomości z organizacji
  • Witamy na pokładzie: Cofradia de Pescador de Sitges

Kliknij na link do biuletyn maj 2016